image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Tiên Lãng năm 2022
Lượt xem: 75
Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 18/4/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng 
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới