image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội Nông dân xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng triển khai mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Lượt xem: 17
Nhằm góp phần bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Hội Nông dân xã Đông Hưng đang tích cực triển khai thực hiện mô hình phân loại chất thải rắn tại nguồn và xử lý chất thải sinh hoạt hữu cơ thành phân bón hữu cơ tại hộ gia đình. Để triển khai thực hiện mô hình thực sự mang lại hiệu quả và đáp ứng yêu cầu đề ra, Hội Nông dân xã đã tăng cường thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và nhân dân. Tổ chức hội nghị tập huấn cho cán bộ, hội viên về những kiến thức về bảo vệ môi trường, hướng dẫn cách thu gom; phân loại rác thải tại hộ gia đình; phương pháp làm lên men vi sinh xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón hữu cơ vi sinh tại hộ.  Theo đó Hội Nông dân xã lấy chi hội Nông dân thôn Thái Hưng làm điểm, để nhân rộng mô hình, bước đầu tại tháng 4 năm 2023 có 35 hội viên đăng ký tham gia mô hình và tại thời điểm này đã có 197 hội viên và gia đình hội viên của thôn Thái Hưng đang thực hiện phân loại rác thải vô cơ, rác thải hữu cơ vào các thùng chứa nhỏ trước khi mang đi tiêu hủy. Ban thường vụ Hội Nông dân xã cùng với ban chấp hành chi hội trực tiếp đi từng hộ để tuyên truyền vận động và kiểm tra, hướng dẫn, thực hiện phân loại và xử lý rác tại hộ, hỗ trợ người dân kiến thức dùng men vi sinh, xây hố, đào hố ủ rác hữu cơ sau khi phân loại.

Các hộ nông dân trong thôn Thái Hưng cùng cán bộ các thôn trong xã Đông Hưng dự Hội nghị tập huấn, chuyển giao công nghệ, được cán bộ chuyên môn hướng dẫn thực hiện phân loại và xử lý rác tại hộ, xây hố và đào hố ủ rác hữu cơ sau khi phân loại.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới